Gençler Portal'a Hoşgeldiniz.Ürünlerimiz için İletişim

   Google Grup   Google+  Facebook   Twitter  Gençler rss


Gönderen Konu: TEK DÜZEN HESAP PLANI  (Okunma sayısı 4735 defa)

0 Üye ve 2 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

horror

  • Ziyaretçi
TEK DÜZEN HESAP PLANI
« : Ocak 10, 2009, 10:48:42 ÖS »
   TEK  DÜZEN  HESAP  PLANI    
      
   1. Dönen Varlıkları   
   10. Hazır Değerler   
   100. Kasa    
   101   Alınan Çekler
   102   Bankalar
   103   Verilen Çek. ve Öde. Emirleri (-)
   108. Diğer Hazır Değerler   
      
   11. Menkul Kıymetler   
   110   Hisse Senetleri
   111   Özel Kesim Tahvil ,Senet  ve Bonoları
   112. Kamu Kesimi Tahvil , Senet  ve Bonoları   
   118.  Diğer Menkul Kıymetler   
   119. Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı  (-)   
   12. Ticari  Alacaklar   
   120. Alıcılar   
   121. Alacak Senetleri    
   122. Alacak Senetleri Reeskontu (-)    
   124. Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri(-)                                                                                               
   126. Verilen Depozito ve Teminatlar    
   127. Diğer Ticari Alacaklar Senet ve Bonoları   
   128. Şüpheli Ticari Alacaklar     
   129. Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)    
      
   13. Diğer Alacaklar   
   131. Ortaklardan Alacaklar    
   132. İştiraklerden Alacaklar   
   133. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar   
   135. Personelden Alacaklar    
   136. Diğer Çeşitli Alacaklar   
   137. Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-)   
   138. Şüpheli Diğer Alacaklar   
   139. Şüpheli Diğer Alacaklar Karş. (-)   
      
   15. Stoklar   
   150. İlk Madde ve Malzeme   
   151. Yarı Mamuller - Üretim   
   152. Mamuller   
   153. Ticari Mallar   
   157. Diğer Stoklar   
   158. Stok Değer Düşüklüğü Karşı (-)   
   159. Verilen Sipariş Avansları   
      
   17. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri   
   170.-178. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri   
   178. Yıllara Yaygın İnşaat Enflasyon Düzeltme    
   179. Taşeronlara Verilen Avanslar   
      
   18. Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları   
   180. Gelecek Aylara Ait Giderler   
   181. Gelir Tahakkukları   
      
   19. Diğer Dönen Varlıklar   
   190. Devreden KDV    
   191. İndirilecek KDV   
   192. Diğer KDV   
   193. Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar    
   195. İş Avansları   
   196. Personel Avansları    
   197. Sayım ve Tesellüm Noksanlar   
   198. Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar    
   199. Diğer Dönen Varlık. Karşılığı (-)   
   2. Duran Varlıkları   
   22. Ticari  Alacaklar   
   220. Alıcılar   
   221.Alacak Senetleri    
   222. Alacak Senetleri Reeskontu (-)   
   224. Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri(-)                                                                                               
   226. Verilen Depozito ve Teminatlar    
   229. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)    
      
      
   23. Diğer Alacaklar   
   231. Ortaklardan Alacaklar    
   232. İştiraklerden Alacaklar   
   233. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar   
   235. Personelden Alacaklar    
   236   Diğer Çeşitli Alacaklar
   237. Diğer Alacak Senet. Reeskontu (-)   
   239. Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)    
      
   24. Mali Duran Varlıklar   
   240. Bağlı Menkul Kıymetler   
   241.  Bağlı Menkul Kıymetler  Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)   
   242. İştirakler   
   243. İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-)   
   244. İştirakler Sermaye Payları  Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)   
   245. Bağlı Ortaklıklar   
   246. Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri (-)   
   247. Bağlı Ortaklıklar Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)   
   248. Diğer Mali Duran Varlıklar   
   249. Diğer Mali Duran Varlıklar Karşılığı (-)   
      
   25. Maddi Duran Varlıklar     
   250. Arazi ve Arsalar   
   251. Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri   
   252. Binalar   
   253. Tesis, Makine ve Cihazlar   
   254. Taşıtlar   
   255. Demirbaşlar   
   256. Diğer Maddi Duran Varlıklar   
   257. Birikmiş Amortismanlar (-)   
   258. Yapılmakta Olan Yatırımlar   
   259. Verilen Avanslar   
      
   26. Maddi  Olmayan Duran Varlıklar     
   260. Haklar   
   261. Şerefiye   
   262. Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri   
   263. Araştırma ve Geliştirme Giderleri   
   264. Özel Maliyetler   
   267. Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar    
   268. Birikmiş Amortismanlar (-)   
   269. Verilen Avanslar   
   27. Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar    
   271. Arama Giderleri    
   272. Hazırlık ve Geliştirme Giderleri    
   277. Diğer Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar   
   278. Birikmiş Tükenme Payları (-)   
   279. Verilen Avanslar   
   28.Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları   
   280. Gelecek Yıllara Ait Giderler   
   281. Gelir Tahakkukları   
   29. Diğer Duran Varlıklar   
   291. Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV   
   292. Diğer KDV   
   293   Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar
   294. Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar   
   295. Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar   
   297. Diğer Çeşitli Duran Varlıklar   
   298. Stok Değer Düşüklüğü Karşı. (-)   
   299. Birikmiş Amortismanlar (-)   
      
   3. Kısa Vadeli Yabancı Kaynakları   
   30. Mali Borçlar   
   300. Banka Kredileri   
   301.Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar   
   302.Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri(-)   
   303. Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizleri   
   304. Tahvil Anapara  Borç ,Taksit ve Faizleri   
   305. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler   
   306. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler   
   308. Menkul Kıymetler İhraç Farkları (-)   
   309. Diğer Mali Borçlar   
      
   32. Ticari Borçlar   
   320. Satıcılar   
   321. Borç Senetleri    
   322. Borç Senetleri Reeskontu (-)   
   326. Alınan Depozito ve Teminatlar    
   329. Diğer Ticari Borçlar     
      
   33. Diğer Borçlar    
   331. Ortaklara Borçlar     
   332. İştiraklere  Borçlar     
   333. Bağlı Ortaklıklara Borçlar     
   335. Personele Borçlar   
   336. Diğer Çeşitli Borçlar   
   337. Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)   
      
   34. Alınan Avanslar   
   340. Alınan Sipariş Avansları    
   349. Alınan Diğer Avanslar    
      
   35. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri   
   350. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri    
   358. Yıllara Yaygın İnşaat Enflasyon Düzeltme   
      
   36.Ödenecek vergi ve Diğer Yükümlülükler    
   360. Ödenecek Vergi ve Fonlar    
   361. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri   
   368. Vadesi Geçmiş, Erte. veya Taksi. Vergi ve Diğ. Yüküm.   
   369. Ödenecek Diğer Yükümlülükler   
      
   37. Borç ve Gider Karşılıkları   
   370. Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları    
   371. Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)   
   372. Kıdem Tazminatı Karşılığı   
   373. Maliyet Giderleri Karşılığı   
   379. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları   
      
   38. Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları   
   380. Gelecek Aylara Ait Gelirler   
   381. Gider Tahakkukları   
      
   39. Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar   
   391. Hesaplanan KDV   
   392. Diğer KDV   
   393. Merkez ve Şubeler Cari Hesabı   
   397.  Sayım ve Tesellüm Fazlaları   
   399. Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar   
   4. Uzun Vadeli Yabancı Kaynakları   
      
      
      
   40. Mali Borçlar   
   400. Banka Kredileri   
   401.Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar   
   402.Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri(-)   
      
   405. Çıkarılmış Tahviller   
   407. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler   
   408. Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-)   
   409. Diğer Mali Borçlar   
      
   42. Ticari Borçlar   
   420. Satıcılar   
   421. Borç Senetleri    
   422. Borç Senetleri Reeskontu (-)   
   426. Alınan Depozito ve Teminatlar    
   429. Diğer Ticari Borçlar     
      
   43. Diğer Borçlar   
   431. Ortaklara Borçlar     
   432. İştiraklere  Borçlar     
   433. Bağlı Ortaklıklara Borçlar    
   436. Diğer Çeşitli Borçlar    
   437. Diğer Borçlar Senetleri Reeskontu. (-)   
   438. Kamuya Olan Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Borçlar   
      
   44. Alınan Avanslar   
   440. Alınan Sipariş Avansları    
   449. Alınan Diğer Avanslar    
      
   47. Borç ve Gider Karşılıkları   
   472. Kıdem Tazminatı Karşılığı   
   479.  Diğer Borç ve Gider Karşılıkları   
      
   48. Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları   
   480. Gelecek Yıllara Ait Gelirler   
   481. Gider Tahakkukları   
      
   49. Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar   
   492. Gelecek Yıllara Ertelenen veya Terkin Edilecek Katma Değer Vergisi   
   493. Tesise Katılma Payları   
   499. Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar   
      
   5. Öz Kaynakları   
      
   50. Ödenmiş Sermaye   
   500. Sermaye   
   501. Ödenmemiş Sermaye (-)   
   502.Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları   
   503.Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)   
      
   52. Sermaye Yedekleri   
   520. Hisse Senedi İhraç Primleri    
   521. Hisse Senedi İptal Karları   
   522. MDV Yeniden Değerleme Artışları    
   523. İştirakler Yeniden Değerleme Artışları   
   524. Maliyet Artışları Fonu    
   529. Diğer Sermaye Yedekleri   
   54. Kar Yedekleri   
   540. Yasal Yedekler    
   541. Statü Yedekleri    
   542. Olağanüstü Yedekler    
   548   Diğer Kar Yedekleri
   549. Özel Fonlar   
   57. Geçmiş Yıllar Karları   
   570. Geçmiş Yıllar Karları   
   58. Geçmiş Yıllar Zararları   
   580. Geçmiş Yıllar Zararları (-)                           
   59. Dönem Net Karı (Zararı)   
   590. Dönem Net Karı    
   591. Dönem Net Zararı (-)   
   60.  Brüt Satışlar   
   600. Yurtiçi Satışlar   
   601. Yurtdışı Satışlar   
   602. Diğer Gelirler   
      
   61. Satış İndirimleri(-)   
   610. Satıştan İadeler (-)   
   611. Satış İskontoları (-)   
   612. Diğer İndirimler (-)    
      
   62. Satışların Maliyeti(-)   
   620. Satılan Mamuller Maliyeti (-)    
   621. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)    
   622. Satılan Hizmet Maliyeti (-)    
   623. Diğer Satışların Maliyeti (-)    
      
   63. Faaliyet Giderleri (-)   
   630. Araştırma ve Geliştirme Gider (-)   
   631   Pazarlama ,Satış ve Dağıtım Gider (-)
   632. Genel Yönetim Giderleri(-)    
      
   64.Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar   
   640. İştiraklerden Temettü Gelirleri    
   641. Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri   
   642. Faiz Gelirleri   
   643. Komisyon Gelirleri   
   644. Konusu Kalmayan Karşılıklar   
   645. Menkul Kıymet Satış Karları   
   646. Kambiyo Karları   
   647. Reeskont Faiz Gelirleri   
   648. Enflasyon Düzeltmesi Karları   
   649. Diğer Olağan Gelir ve Karlar   
      
   65. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar(-)   
   653. Komisyon Giderleri (-)   
   654. Karşılık Giderleri (-)   
   655. Menkul Kıymet Satış Zararları (-)   
   656. Kambiyo Zararları (-)   
   657. Reeskont Faiz Giderleri (-)   
   658. Enflasyon Düzeltmesi Zararları(-)   
   659. Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)   
      
   66. Finansman Giderleri(-)   
   660. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)   
   661. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)   
      
   67. Olağandışı Gelir ve Karlar    
   671. Önceki Dönem Gelir ve Karları   
   679. Diğer  Olağandışı Gelir ve Karlar   
      
   68. Olağandışı Gider ve Zararlar(-)   
   680. Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)   
   681. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)   
   689. Diğer  Olağandışı Gider ve Zararlar (-)   
   69.Dönem Net Kar Veya Zararı   
   690. Dönem Karı veya Zararı   
   691. Dönem Karı Vergi ve Diğer  Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)   
   692. Dönem Net Karı veya Zararı   
   697. Yıllara Yaygın İnşaat Enflasyon Düzeltme   
   698. Enflasyon Düzeltme   
                   ( 7/A Maliyet Hesapları)   
   70. Maliyet Muhasebesi Bağlantı Hesapları   
   700. Maliyet Muhasebesi Bağlantı Hesapları   
   701. Maliyet Muhasebesi Yansıtma Hesabı   
   71. Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri   
   710. Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri   
   711. Direkt İlk Madde ve Malzeme Yansıtma Hesabı   
   712. Direkt İlk Madde ve Malzeme Fiyat Farkı   
   713. Direkt İlk Madde ve Malzeme Miktar Farkı   
      
   72. Direkt İşçilik Giderleri   
   720. Direkt İşçilik Giderleri   
   721. Direkt İşçilik Giderleri Yansıtma Hesabı   
   722. Direkt İşçilik Ücret Farkları   
   723. Direkt İşçilik Süre (Zaman) Farkları   
      
   73. Genel Üretim Giderleri   
   730. Genel Üretim Giderleri   
   731. Genel Üretim Giderleri Yansıtma Hesabı   
   732. Genel Üretim Giderleri Bütçe Farkları   
   733. Genel Üretim Giderleri Verimlilik Farkları   
   734. Genel Üretim Giderleri Kapasite Farkları   
      
   74. Hizmet Üretim Maliyeti   
   740. Hizmet Üretim Maliyeti   
   741. Hizmet Üretim Maliyeti Yansıtma Hesabı   
   742. Hizmet Üretim Maliyeti Fark Hesapları   
      
   75. Araştırma ve Geliştirme Giderleri   
   750. Araştırma ve Geliştirme Giderleri   
   751. Araştırma ve Geliştirme Giderleri Yansıtma Hesabı   
   752. Araştırma ve Geliştirme Gider Farkları   
      
   76. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri    
   760. Pazarlama ,Satış ve Dağıtım Giderleri   
   761. Pazarlama ,Satış ve Dağıtım Giderleri Yansıtma Hesabı   
   762. Pazarlama ,Satış ve Dağıtım Giderleri Fark Hesabı   
      
   77. Genel Yönetim Giderleri    
   770. Genel Yönetim Giderleri   
   771. Genel Yönetim Giderleri Yansıtma Hesabı   
   772. Genel Yönetim Gider Farkları Hesabı   
   78. Finansman Giderleri    
   780. Finansman Giderleri   
   781. Finansman Giderleri Yansıtma Hesabı   
   782. Finansman Giderleri Fark Hesabı   
         ( 7/B Maliyet Hesapları)   
   790. İlk Madde ve Malzeme Giderleri   
   791. İşçi Ücret ve  Giderleri    
   792. Memur  Ücret ve  Giderleri    
   793. Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler   
   794. Çeşitli Giderler   
   795. Vergi, Resim ve Harçlar   
   796. Amortismanlar ve Tükenme Payları   
   797. Finansman Giderleri    
   798. Gider Çeşitleri Yansıtma Hesabı   
   799. Üretim Maliyet Hesabı   
      
   9.  Nazım Hesaplar